LATIHAN1.  Manakah keperluan asas kepada haiwan ?
     A. Pasangan
     B. Udara
     C. Musun                                                                    Jawapan: (             )

2. Yang manakah ialah makananlembu ?
     A. Susu
     B. Daging
     C. Rumput                                                                  Jawapan: (              )

3.
     Yang manakah merupakan makanan haiwan ini ?
      A. Daun
      B. Semut
      C. Nyamuk                                                                 Jawapan: (             )

4.

     Haiwan-haiwan di atas makan haiwan dan tumbuhan. Haiwan manakah di
     bawah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan itu ?
     A. Semut
     B. Kambing
     C. Katak                                                                    Jawapan: (              )

1 comment: