Friday, 5 October 2012

Makanan Haiwan

1. Makanan merupakan salah satu keperluan asas bagi haiwan.
2. Haiwan memerlukan makanan untuk hidup.
3. Haiwan berlainan makan makanan yang berlainan.
4. Terdapat tiga jenis Makanan Haiwan, iaitu:
    a) Haiwan makan tumbuhan sahaja ( Herbivor )
    b) Haiwan makan haiwan lain ( Karnivor )
    c) Haiwan makan tumbuhan dan haiwan lain ( Omnivor )

2 comments: