Friday, 7 December 2012

Kepentingan Haiwan Kepada Manusia

1. Haiwan sangat penting kepada manusia.
2. Haiwan membekalkan makanan kepada manusia.

3. Haiwan membekalkan bahan mental kepada manusia.
4. Haiwan membantu manusia membuat kerja.
5. Haiwan memberi hiburan kepada manusia.
6. Berikut adalah contohnya:

       

       Makanan                   Hiburan                  Pekerjaan


                                 Sebagai bahan Mental

2 comments: